Bli kund hos oss

Om du inte redan har personlig assistans

Om du inte redan har personlig assistans eller inte vet om du kan få personlig assistans så gör vi utifrån din situation en bedömning av om du har rätt till personlig assistans. Om det visar sig att du har möjligheter att få personlig assistans så sköter vi om du så önskar alla myndighetskontakter som krävs för att du ska bli beviljad assistans. Detta gör vi naturligtvis helt utan kostnad.

Om du är beviljad personlig assistans

Om du nyss blivit beviljad personlig assistans och du vill anlita oss som din anordnare av assistansen eller om du redan har personlig assistans så tittar vi på hur du vill att din personliga assistans ska se ut eller hur den kan förbättras och vad du har för förväntningar av oss som din anordnare. Har du inte haft personlig assistans tidigare så ger vi förslag på hur det kan se ut och vi hjälper dig att utforma hur en riktigt bra assistans skulle kunna se ut hos dig utifrån just dina behov. Vi är alltid ärliga med om vi kan leva upp till dina förväntningar och vi håller vad vi lovar.

När du har bestämt dig för att anlita oss

I det här skedet så avtalar vi ett startdatum för när din assistans ska vara igång. Vi rekryterar assistenter efter dina önskemål, och krävs det särskilda utbildningar till assistenterna så ser vi till att de får det. Vi utformar därefter tillsammans ett arbetsschema som passar just dig. När alla dessa saker är på plats så kommer vi att arbeta intensivt för att du ska bli helt nöjd och tillfredställd med ditt assistansupplägg. Det innebär möten och uppföljningsmöten, ev. utbildningar av dina assistenter och vi erbjuder även ledarskapsutbildning för dig som själv vill vara arbetsledare över din assistentgrupp. När du är helt nöjd med hur allt fungerar följer vi upp med regelbundna möten och uppdaterar assistansen efter dina behov. Vi bygger en relation som är öppen och ärlig där du alltid kan tala om vad du tycker och vad du vill för att du även fortsättningsvis ska vara helt nöjd med din assistans.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss på något av följande sätt:
Telefon: 040-23 62 40
Mobil: 0704-95 42 05
E-post: robin@vagentillbattreliv.se
Privat meddelande via vår Facebook sida

Livet är fullt av spänning, ibland händer det bra saker, ibland händer det dåliga saker -det är så livet är!
Vi vet att om du ska kunna njuta fullt ut av livet och dess spännande svängar så är en av de viktigaste grundpelarna
en trygg och väl fungerande assistans. Tillsammans hittar vi vägen till ett bättre liv!