Future4us.se länk

FUTURE4US

En mötesplats som vänder sig främst till människor med någon form av synlig eller dold funktionsnedsättning, men självklart är alla varmt välkomna till gemenskapen.