Vår ambition – Att skapa en bättre vardag

Vi finner stor glädje i vårt arbete och i vår verksamhet har vi en genomgående positiv inställning, vi finns här för våra kunders välbefinnande. Vi bedriver vår verksamhet med hjärta, engagemang och empati för den enskilde individen. Vi är lyhörda och observanta, vår ambition är att våra kunder och våra assistenter ska ha den bästa möjliga vardagen. Inom alla delar av assistanssamordning bemöter vi frågor med kompetens, professionalism och stor kunskap om LSS-lagen.

Ett familjeägt företag med specialistkompetens

Vägen till bättre liv är ett familjeägt företag. Mona som startade verksamheten är i grunden utbildad socionom och har i hela sitt liv arbetat med människor i socialt utsatta situationer och har erfarenhet som både socialsekreterare, kurator och arbetade under flera år som LSS-ansvarig i en kommun i Värmland. Där ansvarade hon för allt inom lagstiftningen såsom utredning, anställning, arbetsledaransvar, budgetansvar, daglig verksamhet, boende och utbildning. Vår professionella och personliga erfarenhet är att det kan vara svårt och mycket tungt att få rätt till det som alla enligt svensk lag har rättigheter att få. Med Monas specialistkunskap i grunden har företaget en unik kompetens inom lagstiftning och svårare frågor såsom överklaganden, utredningar och yttringar.

Idag är vi närmare 70 anställda och vi värnar om våra kunder och assistenter. Vill du träffa oss och få veta mer om hur vi arbetar och vad vi kan hjälpa dig med, slå en signal så bokar vi ett personligt möte 040-23 62 40.

Varmt välkommen!

 

Kontakta oss

Du kan kontakta oss på något av följande sätt:
Telefon: 040-23 62 40
Sms: 0700-92 99 54
E-post: info@vagentillbattreliv.se
Privat meddelande via vår Facebook sida

Genom att alltid visa varandra en ömsesidig respekt så skapar vi trygghet och
glädje mellan arbetsledning, kund och assistent. Med vetskapen om att det går att göra stor skillnad
vill vi tillsammans med dig hitta ”Vägen till ett bättre liv”.