Om personlig assistans

Personlig assistans är en av de nio stöd- och serviceinsatser som finns i LSS -Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Personen som utför insatsen kallas för personlig assistent. Målet med insatsen är att personen som beviljas detta stöd ska kunna ”leva som andra” i samhället och ha ”goda levnadsvillkor”. Beslutet påverkas inte av personens inkomst eller förmögenhet.

Vem har rätt till personlig assistans?

Personlig assistans avser ett personligt utformat stöd som ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov: personlig hygien, måltider, på- och avklädning, att kommunicera med andra eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om personen med funktionsnedsättning.

Om timmarna beräknas vara 20 timmar grundläggande behov per vecka beviljar Försäkringskassan assistans, i annat fall kan kommunen bevilja assistans. Den assistansberättigade har ett avgörande inflytande att välja vem han/hon vill ha som personlig assistent.

Om en person bedömts ha minst 20 timmar grundläggande behov per vecka beviljar Försäkringskassan även assistansersättning för andra personliga behov, vilket kan vara städning, inköp, matlagning, stöd att arbeta, vara förälder, utöva fritidsintressen med mera. Personlig assistans genom LSS kan endast erhållas om insatsen beviljats innan den sökande fyllt 65 år, eller om ansökan har inkommit dagen innan den sökandes 65-årsdag och därefter beviljas. Antalet assistanstimmar får utökas dock inte efter det att den assistansberättigade har fyllt 65 år.

Målsättning för våra personlig assistenter

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder den absolut bästa personliga assistansen.
Det finns många faktorer som spelar in i hur bra assistansen fungerar och hur nöjd kunden är, de flesta av dem går att koppla direkt till engagemanget och kunskapen hos de personliga assistenterna. Ytterligare en viktig faktor är att personkemin mellan kund och assistent är bra. Vi lägger därför stor vikt vid både engagemang, utbildning och personkemi. Vi vill att våra assistenter ska vara stolta över att vara personliga assistenter, det finns nog nästan inget yrke som kan vara så mångsidigt och givande samtidigt som det kan vara väldigt svårt. Arbetet kräver att man är lyhörd, flexibel, ödmjuk, lojal, empatisk och framför allt handlingskraftig.

Våra personliga assistenter – Vår viktigaste tillgång

Det är viktigt att för oss att vara den bästa möjliga arbetsgivaren, vi lägger stor vikt vid våra assistenters välbefinnande och trivsel därför erbjuder vi dig som anställd:

  • Vi erbjuder utbildning där det finns behov, det är viktigt du som assistent känner dig säker och kompetent att utföra dina arbetsuppgifter.
  • Vi erbjuder bra löner, ditt arbete värdesätts.
  • Vi erbjuder friskvård.
  • Vi är tillgängliga, hos oss går det alltid att nå sin chef.
  • Vi har ofta personalmöten där du får möjlighet att träffa dina arbetskamrater och känna att du är en del i en grupp som tillsammans jobbar mot samma mål.
  • Vi uppmuntrar till förslag på förbättringar i verksamheten, det är viktigt att du känner att du kan vara med att påverka.

Våra anställda om oss


”Att jobba som personlig assistent ser jag som en personlig resa. Man hamnar många gånger i situationer som kräver att man värderar sin egen person, sina värderingar och man växer som människa.” – Anne
”Jag har ett fritt arbete där min kund och jag själva bestämmer hur dagen ska se ut, allt efter kundens behov och önskemål. Jag ingår i en assistentgrupp där vi kompletterar varandra bra och trivs ihop.” – Solbritt
” Arbetsuppgifterna är väldigt olika eftersom alla kunder är olika och det är det som är så roligt! Alla behöver inte hjälp med det fysiska utan behöver t.ex. vägledning för att förstå ett sammanhang.” – Therese