Vi finns här för dig – I alla lägen

I Sverige finns en lag som heter LSS- ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” Läs mer (länkas till sidan Personlig assistans). Om du hör till någon av lagens beskrivna ”Personkretsar” så kan du ha rätt att få hjälp med att klara av att leva självständigt med personlig assistans. Om du har rätt till personlig assistans, undrar om du har rätt till det eller är anhörig/närstående till någon som behöver hjälp eller mer information om vad som gäller?
Välkommen att kontakta oss angående alla frågor som rör personlig assistans.

Att ansöka om personlig assistans

Våra tjänster sträcker sig över samtliga områden inom Personlig assistans. Om du ska ansöka om personlig assistans hjälper vi dig kostnadsfritt med ansökningsprocessen och även överklaganden som rör att du ska få rätt typ av assistans.

Är du beviljad personlig assistans och vill ha vår hjälp?

Tillsammans med dig som är beviljad personlig assistans ser vi till att ordna en vardag som du är nöjd och trivs med. När du väder dig till oss får du gehör för dina önskemål och vi tar hänsyn till dina behov, all personlig assistans utformas därefter och du har alltid sista ordet.

Vill du förändra din situation?

Vi kan även hjälpa dig som redan är beviljad personlig assistans att förändra en situation som du inte är nöjd med. Vi vet att det krävs kompetens och erfarenhet och vi finns här då du behöver stöd, hjälp och information. Vi hjälper till med alla typer av myndighetskontakter som rör personlig assistans. Vi är med dig på möten med kommun och försäkringskassan. Vi besitter stor kompetens och erfarenhet inom området och vi har tillgång till jurister vid behov.

  • Fri konsultation när det gäller allt inom personlig assistans.
  • Kostnadsfri hjälp med ansökningar och överklagningar till myndigheter.
  • Personlig kontakt dygnet runt alla dagar hela året.
  • Vi rekryterar och anställer personliga assistenter tillsammans med dig, du har sista ordet
  • Vi erbjuder individuellt anpassade utbildningar efter behov och individens önskemål
  • Vill du vara arbetsledare för dina assistenter så erbjuder vi arbetsledarutbildning samt handledning.
  • Du har alltid en utbildnings- och omkostnadspott som du behåller från år till år.
  • Vi tillhandahåller med allt förbrukningsmaterial som dina assistenter behöver i arbetet.